Englisch-Version

De Website Back to Normandy (www.backtonormandy.org) bestaat op 16 april 2018 precies 15 jaar. De voorbereidingen om deze website te start, laufen al im juni / juli 2002 na mijn eerste bezoek aan Normandië tijdens de vieringen van D-day (jaarlijks op 6 Juni). Het werd een intensieve periode met vele mooie, ontroerende momenten en ik maakte kennis traf de meest indrukwekkende en belangrijkste periode van de laatste 100 jaar.  

De kust van Normandië is de plek waar het grootste invasieleger ooit, traf behulp van de grootste maritieme vloot ooit, landde om een ​​begin te maken met de bevrijding van West-Europa. 

Jaarlijks verandert de voormalige 80 Kilometer lange Frontlinie in einem toeristischen Trekpleister traf als Hufdattractie de veteranen die "erbij" zijn geweest. Elke veteraan, herkenbaar aan de trossen medailles op hun borst, lijkt persoonlijk de bevrijding te hebben bezorgd aan het onder Nazibewind zuchtende noordwestelijk deel van Europa. Ze vertellen hun verhaal aan wie het maar horen wil. Maar ze vertellen het vooral ook aan elkaar. Zij die het geluk hadden deze strijd te hebben overleefd. In dankbarer Herinnerung aan hun kameraden sterben die het niet hebben gehaald: "für immer jung", zoals ik veteranen vaak hoorde zeggen. 

De veteranen worden toegejuicht Tür talloze mannen en vrouwen, in einheitlichen en de mode van de veertiger jaren. Zittend op, met veel zorg opgelapte legervoertuigen von eindeloos rondlopend op de voormalige Schlachtfelder om voor zichzelf de geschiedenis te laten herleven.  

Mijn verbazing bij deze aanblik war groot. Van de verhalen van de veteranen snapte ik maar weinig. Maar ik luisterde wel zeer geïnteresseerd omdat ik vermoedde dat er toch wel iets belangrijks war gebeurd.

Die interesse sloeg om in een actieve manier om mijn ervaringen riesigen te leggen en om er van te leren wat ik hatte gezien en gehoord. Dat deed ik Tür middel van de Website www.backtonormandy.org en door middel van het maken van vakantiefilmpjes traf bezoeken aan de historische locaties en ontmoetingen traf veteranen. Ook mijn eerste composities schreef ik al meteen na de indrukwekkende tochten door de moeilijk begaanbare Hecken (talloze lapjes grond gescheidene Tür vrijwel ondoordringbare heggetjes), waar vele soldaten van beide

Mijn honger om te "begrijpen" werd alleen maar groter. De veelheid aan verhalen van veteranen, feiten en halve feiten frustreerde mij diep omdat ik de omvang én samenhang van de gebeurtenissen niet begreep. Sterker nog, niet kón begrijpen Tür de massaliteit van de Normandy Landings. De talloze boeken en digital documenten die ik heb, geven slechts een glimp van wat er ist gebeurd in der Normandie im Zweiten Weltkrieg.

Zoals ik wel vaker traf komplexe Situationen doe, probeerde ik dit giga-probleem te doorgronden traf behulp van de techniek van de "Relationsele-Datenbank". Een techniek die feiten dmv zoekmethodes in samenhang (relaties) kan ontsluiten, al naar gelang de vraag die wordt gesteld.  

Zo ook hier. Ik ging feiten, halbieren feiten en verhalen vastleggen in een Datenbank die uiteindelijk het hart van Back-to-Normandy zou gaan vormen. Die Tür für die Strukturierung der Datenbank wurde in einem Bundesstaat erstellt, der alle Informationen enthält, die in der Datenbank enthalten sind. Op een manier die ik wel kon bevatten. Het eind is nog niet in zicht, het zal ook nooit gereed komen.

Tür het overzichtelijke System ging ik verder. Niet alleen het verhaal van Normandië, maar stap voor stap kwamen de vele gebeurtenissen in der Ferse West-Europa aan bod. Erfüllte vooral namen en nog eens namen. Vele tienduizenden namen zijn beschreven opdat ze niet vergeten worden. Een spreekwoord zegt: "je gebogen pas echt dood als je naam niet meer wordt genoemd". Naast deze benadering moest ik ook gevolg geven aan de gevoelsmatige Auswirkungen van wat ik hatte gezien. Traf behulp van mijn muziek.

Er kwamen vele wegen bij elkaar. De geschiedenis van familieleden die hadden geleden onder het Duitse en Japanse juk. De geschiedenis van West-Europa die maar één echt kantelpunt kent. De tijd voor 6 Juni 1944 en de tijd erna. De dag van het begin van onze vrijheid, bevochten Tür honderdduizenden strijders uit andere landen dan de onze.

Dit gegeven zou de leidraad worden voor vele tienduizenden publicaties van mijn hand (Op dit moment 139.503 verhalen en 13.824 kategorieën, grotendeels een opsomming van legereenheden traf hun activiteiten die hebben meegedaan. 

Ook mijn muziek kreeg een welhaast onuitputtelijke bron van inspiratie. Deze bezieling leidde ertoe dat ik als (Film-) Komponist ging werken met als bekroning de ontmoeting traf Dame Vera Lynn und der Autor von Omaha Beach, Ehre und Opfer sterben in den USA mit Emmy werd bekroond.

Maar vooral veel voldoening gaf en geeft de website Back-to-Normandy die inmiddels uit alle windstreken (ruim 160 landen en dagelijks honderden bezoekers / duizenden pagina's) ist bezocht en honderden mensen heeft kunnen helpen met het vinden van antwoorden op hun vragen. Vragen die vooral betrekking hebben op hun familieleden die hebben meegedaan aan de landingen in der Normandie und hun zegetocht tot en met de bevrijding in Mei 1945. 

Een deel van de dankbetuigingen staan ​​hier: https://www.backtonormandy.org/testimonials

Ter bestehtheid van deze 15 Jahre heb ik een Film gemaakt van 1 uur en 22 Minuten, samengesteld uit muziek die ik heb geschreven en filmbeelden uit de dertiger en veertiger jaren.

Die Sequenz, die Handlung:

 • ·       Ouvertüre (een samenvatting van de Normandy Landings)
 • ·       Proloog (Het leven in Westeuropa, de opmaat naar de tweede wereldoorlog)  
 • ·       Mobilisierung
 • ·       Vorbereitungen für die Invasion
 • ·       Een gebed, uitgesproken Tür Präsident Franklin D. Roosevelt
 • ·       Der Van-D-Tag beginnt
 • ·       Die Landung auf der Normandie
 • ·       De situatie (Nachwirkungen) van het slagveld na de Landung
 • ·       Fortsetzung des Krieges mit einer unvollständigen Liste von "Schlachten & Operationen"
 • ·       Bevrijding van de konzentratiekampen 
 • ·       Kriegsende
 • ·       Een muziekwerk "Bitte keinen Krieg mehr" traf sich mit dem Repräsentanten und dem Repräsentanten
 • ·       Beelden van mijn bezoeken aan Normandië, de Film "Die letzte Pilgerreise". Daarnaast hoor je de muziek traf den van de bekroonde Emmy-Film 
 • ·       Frieden (nachträglich)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden

Hinterlassen Sie Ihre Kommentare

 1. Kommentar als Gast posten.
Anhänge (0 / 3)
Teilen Sie Ihren Standort
Hier können Sie Ihren Kommentar für Social Media einfügen